Mănăstirea Durău

De secole, în jurul Muntelui Ceahlău, au existat schituri și numeroase peșteri în care pustnicii au trăit în asceză și rugăciune. Unele dintre aceste schituri au ars sau au fost acoperite de avalanșe. Cea care a supraviețuit timpurilor și i-a adunat pe monahi la pravila de obște a fost și este Mănăstirea Durău, situată la o distanță de 5 km deCascada Duruitoarea, de la care îi vine și numele.

Despre un schit la poalele Ceahlăului se știe încă de la anul 1600. Era condus de maica Mariana, fiică de voievod moldovean și nepoata domnitorului Vasile Lupu.

Prima atestare documentară a Mănăstirii Durău este cea din anul 1779, stareță fiind schimonahia Nazaria. Ulterior monahiile de la Durău s-au retras în Poiana Văratec, întemeind mănăstirea cu același nume. În 1802, ieroschimonahul Petru a reînviat așezământul isihast de la Durău aducând călugări de la schiturile din apropiere.

Între 1832-1835 a fost construită biserica actuală pe locul vechii biserici de lemn, de către câțiva călugări de la Mănăstirea Neamț și Secu, ajutați de schimonahia Safta Brâncoveanu și de trei negustori din Piatra Neamț.
Biserica a fost sfințită de Mitropolitul Veniamin Costachi, având hramul „Buna Vestire”. Pridvorul bisericii a fost pictat în anul 1835, în ulei de către monahii Macarie, Pimen și Ghervasie. Restul bisericii a fost pictat între 1935-1937 de către pictorul Nicolae Tonitza și ucenicii săi, în tehnica encaustică.
 
Catapeteasma sculptată în lemn de tei și poleită cu aur a fost pictată la Constantinopol în 1835.

Icoana mare, argintată a Maicii Domnului datează din secolul al XVIII-lea și se cunoaște a fi făcătoare de minuni.

Turnul clopotniță de la intrarea în mănăstire a fost construit în 1835 și adăpostește paraclisul cu hramul Schimbarea la Față, pictat în 1938 de monahul Varahil Moraru. Dintre vechile construcții din apropierea bisericii, un loc aparte îl ocupă Casa Veniamin Costachi și vechea clopotniță de lemn.

Din 1959, Mănăstirea Durău a funcționat ca biserică de parohie, apoi ca schit de călugări, iar din 1991 a redevenit mănăstire de maici.

Până în anul 1977, în fostul cimitir al mănăstirii a existat biserica Sfânta Sofia, care, împreună cu casele monahale din împrejurimi, a fost demolată din ordinul autorităților comuniste.

În anul 1991, în cadrul Mănăstirii Durău, cu binecuvântarea și prin strădania Înalt Prea Sfințitului Daniel, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, a luat ființă Centrul Cultural-Pastoral „Sf. Daniil Sihastru”, loc de promovare a spiritualității ortodoxe în dialog ecumenic național și internațional.

În interiorul Centrului se află și un paraclis pictat de arhimandritul Vartolomeu Florea. Slujba de sfințire a Centrului Cultural-Pastoral „Sf. Daniil Sihastru” a fost săvârșită de Sanctitatea Sa Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului, alături de alți Întâistătători de Biserici, la 30 octombrie 1995, în prezența a numeroși clerici și credincioși.

Continuare a vechii tradiții monastice din zona Ceahlăului, Mănăstirea Durău oferă pelerinilor prilej de rugăciune curată și de reculegere duhovnicească.

You may also like...

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.