Mânăstirea Măgura Ocnei

Schitul a avut în lunga sa existenţă trei biserici construite succesiv. Prima, cu hramul Înălţarea Domnului, a existat până pe la 1757, când cu sprijinul domnului Constantin Racoviţă se construieşte un nou lăcaş cu hramul Sf.Gheorghe. Ruinându-se, o nouă biserică, cu hramul Buna Vestire, va fi ridicată, în anul 1803, de către arhimandritul Iacov. În timpul Primului Război Mondial, Schitul a fost bombardat, însă nu a putut fi distrus. A fost reparat în 1923.

După al Doilea Război Mondial, a devenit schit de maici, asezământul se redresează până în 1964 când autorităţile comuniste hotărăsc demolarea sa. Loc de odihnă şi recreere, dar şi de reculegere pentru vizitatorul care se încumetă să urce până aici, acest aşezământ monahal va fi desfiinţat în timpul regimului comunist când, în februarie 1964. din motive care până astăzi nu au fost pe deplin clarificate, Biserica Buna Vestire a fost demolată.

După 1990 s-a ridicat o biserică nouă, cu hramul Înălţarea Domnului. Ansamblul monahal mai cuprinde un paraclis, o frumoasă bisericuţă de lemn în cimitirul mănăstirii, chilii, stăreţia şi alte anexe. Biserica este o construcţie masivă din cărămidă şi piatră în formă de cruce.

Naosul are absidele largi şi este luminat, ca şi altarul spaţios, de ferestre cu vitraliu. Pe naos se găseşte o turlă, poligonală în exterior, luminată de patru ferestre. Sub cornişa cupolei apar ocniţe pictate. Pridvorul închis şi pronaosul sunt luminate de ferestre la sud şi nord. Intrarea în pridvor, ca şi cea în pronaos se face prin uşi mari din lemn de stejar, sculptate pe ambele feţe. Pardoseala este din marmură. Pictura este executată în tehnică frescă. Faţadele exterioare au în partea superioară, sub cornişe, ocniţe pictate.

Acoperişul bisericii este cu streaşină foarte largă, în stil moldovenesc. Clopotniţa din zid, pe structură anterioară, este cu gang de intrare şi câte două încăperi laterale. Vechiul schit a avut un important fond de carte veche, iar în secolul XVIII a fost un loc de copiere a vechilor cărţi religioase.

You may also like...

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.